Frasorteret

 

Klippet ud af Header.php

?>

<?php get_sidebar( ‘cta’ ); ?>

<?php get_sidebar( ‘featured-top’ ); ?>